...
TRENUTNO00:00 - 06:00Music mix by Anja

Društvo / Obrazovanje

Nepoverenje mladih u institucije se ne menja

14.08.2023.

Nedavno je objavljeno istraživanje "Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u republici Srbiji za 2023. godinu", koji Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi od 2017. godine. Izveštaj istražuje potrebe, želje, osećanja i stavove koje mladi imaju, ukazujući tako na goruće probleme, psotojeće stanje i dajući preporuke za unapređenje sveukupnog blagostanja mladih. Sa generalnom sekretarkom KOMS-a, Miljanom Pejić smo razgovarali o ovogodišnjim podacima. 

.
Foto: koms.rs
 
Preko 40 odsto mladih ne zarađuje, a samo 11 odsto njih zarađuje preko 110 hiljada. Kada uzmemo u obzir trenutno stanje cena, inflacije, tržišta rada, šta nam to govori o položaju mladih?
 
Mladi su i u 2023. godini ekonomski i stambeno teško osamostaljuju. Imaju mesečena primanja, koja po njihovom mišljenju, nisu dovoljna za pristojan život. Mladi su, u dominantnoj meri (više od 90 odsto), ocenili da je plata koja je viša od 80 hiljada dinara dovoljna za normalan život, a svaka peta osoba tek može sebi da priušti tu platu i živi dostojanstveno. Samo 13 odsto mladih ima plaćene radne prakse, što pokazuje koliko su mladi nesigurni na tržištu rada i koliko ih poslodavci, najčešće, kada ih uvlače na tržište rada, dobijaju kao besplatnu radnu snagu. To vodi do eksploatacije i lošeg položaja mladih na tržištu rada i nemogućnosti da pristupe svim socijalnim i ekonomskim pravima koja proizilaze iz radnog odnosa. 
 
Veoma malo mladih je i među narodnim poslanicima, ima li participacije mladih zapravo, ako nisu i na ovim pozicijama donosioca odluka?
 
Na skali od jedan do pet, gde su mladi ocenjivali njihov uticaj na donošenje odluka (1 - najmanji uticaj, 5 - najviši), uglavnom su to odgovori jedan i dva, odnosno mladi u ovom trenutku smatraju da nemaju uticaja na donošenje odluka. A koliko su mladi zastupljeni u ključnim institucijama, kao što je Skupština, govori i procenat koji kaže, da svega 3,6 odsto čine mladi poslanici. Mlade smo pitali i koji način za participaciju im je najpribližniji i šta su do sada praktikovali. Svaka druga mlada osoba je u prethodne dve godina potpisala peticiju ili narodnu inicijativu i učestvovala na prostestima civilnog društva, studenta. To nam govori da se mladi ne prepoznaju u instucijama i njihove mehanizme ne vide kao sredstvo za uticanje na donošenje odluka.
 
miljanapejic png
 
Foto: Miljana Pejić (izvor:mc.rs)

70 odsto mladih ne misli da su izbori slobodni i pošteni, kako onda da zadržimo mlade u Srbiji? Kako da veruju u demokratiju?

Kada uporedimo ovaj podatak i podatak da je 64 odsto njih reklo da bi, u hipotetičkoj situaciji, da su izbori naredne nedelje, oni izašli da glasaju, to govori da mladi ipak žele da učestvuju i menjaju stvari, koliko god da smatraju da izbori nisu fer i pošteni. Voljni su da se uključe i kažu svoje mišljenje. Ono što ih dodatno demotiviše je to što veruju da nemaju adekvatnu opciju. Razlozi za neizlazak na izbore su i to što, po njihovom mišljenju, političare i ne rade u interesu građana. Izuzetno je važno da se participativnost mladih neguje u formalnom obrazovanju i u svakoj instituciji koju Srbija ima. Građansko vaspitanje i dalje nije obavezni predmet, a to je naša preporuka od samog početka jer i dalje nema taj značaj koji može da ima. Smatramo da je važno da se u srednjoj školi priča o ljudskim pravima, demokratiji i načinima participativnosti. Naša je preporuka da se u profesorskoj struci radi na jačanju tih kompetnecija, da svako, iz svog domena, može da radi sa mladima na izgradnji njihove demokatske i participativne kulture.
 
Ima li značajnih razlika u odnosu na prethodne godine i ima li nečega što se ne menja?

Nezaposlenost se smanjila u odnosu na prethodnu godinu. To je veoma važno, imajući u vidu da je nezaposlenost u prethodnim Alternativnim izveštajima bila ključni problem, a sada nije prepoznata ni u prva tri problema i prioriteta. I dalje su mladi nezadovoljni obrazovnim sistemom, a nezadovoljstvo stanjem životne sredine se pogoršalo. Kada govorimo o sitemu vrednosti, mladi nisu zadovolji time kako država njihove ključne vrednosti, poput lične slobode, vrednuje i uključuje u funkcionisanje. Zabrinjavajući podatak je što se povećao broj mladih koji smatra da nasilje može biti opravdano, sa 25 odsto na 40 odsto, što je veliki skok u odnosu na prethodnu godinu. Treba imati u vidu da je upitnik sproveden u aprilu pre majskih tragedija. Definitno treba raditi na prevenciji nasilja sa mladima. Ono što je konstanta godinama unazad je nepoverenje mladih u institucije. 
 
participacija png
 
Šta se prvo mora preduzeti i ko to mora uraditi da bi se poboljšao položaj i ostvarile potrebe mladih?
 
Mora postojati sistemska briga, centralna institucija koja je zadužena za mlade ne sme biti predmet cenkanja. Sektor za omladinu i ministarstvo za mlade treba da budu koordinatori između drugih sektora koji bi trebalo da se bave pitanjima mladih. Treba povećati izdvajanja ua omladinsku politiku, koja u ovom trenutku iznose 0,03 odsto. Neophodno je da se dugo najavljivani set zakona: Zakon o mladima, Zakon o volontiranju i radnoj praski konačno i privedu kraju i da se usvoje. Prepoznavanje mladih kao ključne partnere je nešto bez čega se ne može dalje.
 
J. Božić
 

Tagovi

Možda te još zanima:

.

Radne prakse za mlade moraju biti plaćene

Od 17. avgusta, pa sve do pre nekoliko dana bila je u toku javna rasprava o nacrtu Zakona o radnoj…

.

Mladi danas više senzibilisani za prepoznavanje seksualnog uznemiravanja

Istraživanja, kao i iskustvo organizacija koje rade sa mladima, pokazuju da su mladi danas više senzibilisani da prepoznaju različite oblike…

.

TAKT fest ove godine slavi solidarnost, raznolikost i zajedništvo

Od 20. do 24. septembra u Novom Sadu se održava 12. TAKT fest. Kroz pet dana programa u CK13, mladi,…

.

Kakav medijski sadržaj želiš?

Mi smo Oradio - omladinski internet radio i portal za mlade. Osim profesionalnog i etičnog izveštavanja za mlade i o…

.

Da domaći pop ponovo bude mejnstrim

Mladi Novosađanin Filip Baloš dokaz je da komercijalniji zvuk u Srbiji ne mora nužno da predstavlja jeftinu zabavu za široke…

.

Lokalnu zajednicu izdvajaju pripadnost i jedinstvena priča

Stalno slušamo da su lokalne zajednice važne, da je podsticanje aktivizma na lokalu bitno za mlade, njihov razvoj i uključivanje.…

  • 00:00 Music mix by Anja
  • 06:00 Music Mix by Bea
  • 12:00 Leto na O radiju

Anketa

Koliko verujete veštačkoj inteligenciji?

 
Oradio logo