...
TRENUTNO00:00 - 05:00Music mix by Anja

Društvo / Aktivizam

Partnerstvo sa mladima za održiviju budućnost

12.10.2022.

Nedavno je Evropska komisija usvojila Akcioni plan za mlade - Youth Action Plan u spoljnom delovanju Evropske unije, za period od 2022. do 2027. godine. To je prvi politički okvir za strateško partnerstvo sa mladima širom sveta. Cilj je izgradnja otpornije, inkluzivnije i održivije budućnosti.

.

U tom dokumentu naznačeno je da su mladi ključni za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja, prepoznati su kao pokretači promena i oni koji mogu da ponude i zahtevaju hrabrija i brža rešenja za globalne izazove. U saopštenju stoji da EU ima veliku odgvornost da odgovori na potrebe mladih ljudi, pružajući im mogućnost za donošenje odluka.

Glavni prioritet je u stvaranju spoljnih akcija zajedno sa mladima, kako bi se ubrzao napredak ka Agendi 2030 za održivi razvoj. Omladinska radnica Milica Lekić kaže da su ciljevi održivog razvoja tu da skrenu pažnju na aspekte na kojima treba urgentno raditi. 

"Mladi su ključni, jer čine veliki deo sadašnjosti i budućnosti, kao pokretači promena, donosioci inovativnih rešenja, a već imaju prisutnu želju za aktivno uključivanje i borbu bolji život. Oni su veoma povezani i to dodatno doprinosi njihovom uticaju na dešavanja, kako na lokalu, tako i globalno. Njihovo zanemarivanje bi donelo samo veliku štetu kod pokušaja ostvarivanja ciljeva održivog razvoja", tvrdi Milica. 

mladiii png

Kroz ceo Akcioni plan za mlade se napominje važnost uključivanja mladih u donošenje odluka na svim nivoima. Mladi Evropski ambasador Velimir Milošev kaže da je jasno da mladi treba da budu uključeni na svim nivoima, ali da je bitno što je to prepoznato i na evropskom nivou. 

"Ovo je jedan način približavanja evrointegracija našim mladim građanima. Bitno je da se mladima povrati entuzijazam u vezi sa Evropom. Vidimo iz godine u godinu, preko KOMS-ovog Alternativnog izveštaja, da mišljenje ili nada da će Srbija ikada ući u EU opada. Iz neke moje perspektive, to je najviše bitno za učvšćivanje evropskih, demokratskih vrednosti, poštovanja ljudskih prava među mladima. Ako se vidi da se naše mišljenje čuje i da je naše mišljenje bitno, onda će i sam proces ulaska u EU i sama ideja Evrope biti bliža mladim ljudima", kaže Velimir. 

Taj plan ima tri ključna stuba - angažovanost, gde je namera da se poveća glas mladih u politici i donošenju odluka na svim nivoima; osnaživanje, gde je akcenat na borbi protiv nejednakosti, kao i obezbeđivanje resursa za mlade. Treći stub se odnosi na povezivanje i umrežavanje među vršnjacima. Velimir kaže da je trenutno teško reći šta je bitnije od ova tri stuba, ali da postoji nešto što je hitno. 

"To je osnaživanje mladih, najpre ekonomsko osnaživanje mladih. Izlazimo polako iz pandemije koja je prouzrokovala nove nejednakosti, pogoršala mnoge koje su već postojale. Sada se nalazimo u krizi inflacije, koja opet najviše pogađa one najranjivije grupe, među kojima su i mladi. Kada se uporedi nezaposlenost mladih u Srbiji i u EU, kod nas je procenat nezaposlenih mladih jako veliki, oko 20 odsto. Izuzetno je bitno raditi na tome da mladi mogu da se osamostale, da mogu da žive od plate, da ne moraju da žive kod roditelja i da imaju dostojanstvo", ističe Velimir.

 nezaposlenost png

U Akcionom planu za mlade predviđena je i saradnja sa organizacijama za mlade. Omladinska radnica Milica Lekić kaže da je upravo uloga civilnog sektora u uključivanje mladih u procese donošenja odluka veoma velika.

"Ta uloga se ogleda kroz osnaživanje mladih za omladinski rad i neformalno obrazovanje koje te organizacije pružaju. Mladi stiču veštine potrebne za aktivno učešće, od podrške za preuzimanje inicijative, kritičko razmišljanje, komunikacije i to sve u sigurnom procesu za izražavanje mladih. Mislim da smo još uvek daleko od stvarnog bavljenja mladima od strane institucija i donosilaca odluka. Naravno, ne mogu zanemariti da je napravljen veliki pomak u odnosu na prethodni period, upravo zahvaljujući borbi i zagovaranju organizacija za mlade, ali i samih mladih", kaže Milica.

Akcioni plan za mlade ima mnogo ciljeva, ali je pitanje koliko njih će se ostvariti i kakve će promene doneti. Velimir smatra da neće doneti prevelike promene, ali da je i dalje veoma bitno šta taj dokument indirektno donosi Srbiji. 

"Ono što jeste bitno je da su mladi prepoznati kao bitna oblast. I ne samo mladi kao široka grupa, već mladi kao heterogena grupa sa različitim potrebama. Dobro je što je prepoznata sa tog evropskog stanovištva. Kada vidimo da takva strategija zagovara uključivanje mladih na svim nivoima, onda će zagovarački napori sa naše strane ovde u Srbiji biti lakši. Moći ćemo da se oslonimo na nešto što je Evropa rekla da je bitno, a mi kao kandidati za ulazak u EU želimo da prilagodimo našu regulativu Evropi. Drugo što je bitno je da nisu u pitanju samo reči, samo dokument sa lepim idejama, ovde je novac u pitanju. Evropa će nastaviti da investira novac u naše države i da ih investira u mlade", zaključuje Velimir.

Akcioni plan za mlade je primenjiv globalno, ali će se sprovoditi prilagođeno potrebama i okolnostima mladih u određenim regionima. Tokom izrade su konsultovane omladinske organizacije i organizacije za mlade, kao i organizacije za prava deteta. Ovaj plan bi trebalo da bude putokaz EU za uključivanje mladih u spoljno delovanje EU, al i da poboljša način rada sa i za mlade širom sveta.

Emisiju "U kakvoj zemlji želim da živim?" poslušajte u plejeru:


J. Božić

Tagovi

Možda te još zanima:

.

Bavljenje teatrom je kao bavljenje primenjenom psihologijom

Dorotea Šušak dramaturškinja je iz Zagreba. Trenutno je na doktorskim studijama gde završava teatrologiju. Pored umetnosti, uključena je i u…

.

Vojvođanske šume kao ugrožena vrsta

Vojvodina je najmanje šumovita regija Evrope. Novca za pošumljavanje ima, ali ono ipak izostaje jer ne postoji volja da se…

.

Društvo kaže ne možeš i ne treba - mi kažemo možeš i treba!

Zagrlite se, nasmejte se, pustite glas i pokret. Volite sebe i druge oko vas, osetite muziku, scenu i dodir. Zažmurite.…

.

Supa na "Suncokretima" je promašen aktivizam

Aktivisti koji su polili supu i pire kormpir na slike Van Goga i Kloda Monea ne razlikuju se od vandala,…

.

Fini deran koji menja lokalnu zajednicu

Uglješa Surdučki ima 16 godina. Dolazi iz Nadalja, malog mesta nadomak Novog Sada. Ide u Ekonomsku školu u Bečeju i…

.

Invaliditet je različitost, ne karakteristika

Život osoba sa invaliditetom pun je prepreka, ali ne zato što su osobe sa invaliditetom, već zato što društvo još…

  • 00:00 Music mix by Anja
  • 05:00 Music Mix by Bea
  • 10:00 Pre podne na O radiju

Anketa

Koliko verujete veštačkoj inteligenciji?

 
Oradio logo