...
TRENUTNO18:00 - 22:00Floating Sounds

Društvo / Aktivizam

Kreću subvencije za kupovinu bicikala

18.06.2021.

Novosadska biciklistička inicijativa raspisala je, u saradnji sa gradskom upravom Novog Sada, javni poziv za podršku nabavke bicikla za 2021. godinu. Novosađani će moći da računaju na budžet od sedam miliona dinara, konkurs zvanično počinje 25. juna, a evo koji su uslovi za dobijanje subvencije:

.

I               Sredstva obezbeđena za dodelu podsticaja iznose 7.020.000,00 dinara.

 II             Cilj Javnog poziva je pružanje podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu, sa namerom povećanja broja biciklista na ulicama Grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine.

Teritorija Grada Novog Sada obuhvata naseljena mesta Gradske opštine Novi Sad (Novi Sad, Futog, Veternik, Begeč, Кisač, Rumenka, Stepanovićevo, Кać, Čenej, Budisava i Кovilj) i Gradske opštine Petrovaradin (Petrovaradin, Sremska Кamenica, Bukovac, Ledinci i Stari Ledinci).

III            Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada, u trenutku podnošenja prijave.

Samo jedno lice iz porodičnog domaćinstva može dobiti sredstva po ovom Javnom pozivu. Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni po zakonu dužni da izdržavaju, a koji stanuju zajedno sa učesnikom Javnog poziva. Domaćinstvo kome pripada fizičko lice može da ostvari pravo na podršku za nabavku novog bicikla jednom u 3 godine.

IV            Pojedinačan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom javnom pozivu za podršku nabavke novog bicikla je 10.000,00 dinara. Ukoliko je cena bicikla manja od iznosa predviđenog Javnim pozivom, fizičkom licu će biti uplaćen iznos u visini cene bicikla.

V             Zainteresovana fizička lica se mogu prijaviti na Javni poziv u periodu od 25. juna 2021. godine u 12 časova do 5. jula u 12 časova.

VI            Prijavljivanje se vrši popunjavanjem traženih podataka putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine – www.environovisad.rsi na sajtu Udruženja www.vozibicikl.rs.

Aplikacija sadrži: obrazac prijave sa podacima fizičkog lica (ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt telefon, adresu e-pošte), izjavu o članovima domaćinstva i saglasnost o obradi podataka o ličnosti. Nakon prijavljivanja fizičko lice dobija potvrdu o prijemu prijave sa rednim brojem prijave, u elektronskom formatu.

Fizička lica koja putem aplikacije dobiju potvrdu prijave sa rednim brojevima prijave od 1 do 900, u roku za prijavu, potrebno je da dostave fotokopiju lične karte sa adresom ili očitanu čipovanu ličnu kartu, na kojima se nedvosmisleno vidi adresa prebivališta, lično na adresu Antona Čehova 4 (Кulturna stanica “Eđšeg”), ili slanjem na adresu e-pošte: info@vozibicikl.rs, radi preliminarne provere ispunjenosti uslova Javnog poziva.

VII          Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave lica koja ne ispunjavaju uslove poziva i prijave upućene izvan utvrđenog roka. Ukoliko jedno lice podnese više prijava, razmatraće se isključivo prva pristigla prijava.

VIII         Udruženje će u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na sajtu Gradske uprave www.environovisad.rs i sajtu Udruženja www.vozibicikl.rs objaviti rang-listu svih lica koja su se prijavila po Javnom pozivu, prema vremenu prijave.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove biće obaveštena o tome da se nalaze na rang-listi u okviru broja određenog opredeljenim sredstvima, u roku od sedam radnih dana od dana objavljivanja rang-liste.

Fizička lica koja se nađu na rang-listi u okviru broja određenog u skladu sa opredeljenim sredstvima, u obavezi su da u roku od 15 danaod dana objavljivanja rang-liste dostave sledeću dokumentaciju, lično na adresu Antona Čehova 4:

-              ličnu kartu na uvid,

-              original potpisanog obrasca izjave o članovima domaćinstva,

-              original potpisanog obrasca saglasnosti o obradi podataka o ličnosti,

-              dokaz o otvorenom dinarskom računu na svoje ime (npr. kopija bankovne kartice sa imenom, prezimenom i brojem računa ili potvrda banke)

-              dokaz o kupovini novog bicikla, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste (originalni fiskalni račun, sa gotovinskim računom koji glasi na ime izabranog lica, uz redni broj prijave i garanciju).

Bicikl mora biti nov i kupljen na teritoriji Republike Srbije, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste.

IX            Fizička lica koja u predviđenom roku ne dostave propisanu dokumentaciju ili se prilikom provere dokumentacije utvrdi da ne ispunjavaju uslove poziva, gube pravo na podršku za nabavku bicikla. U tom slučaju, pravo na podršku za nabavku bicikla ostvaruje lice koje je sledeće na listi i koje ispuni sve uslove Javnog poziva, a do popunjavanja broja određenog u skladu sa opredeljenim sredstvima.

X             Sa fizičkim licima za koja je utvrđeno da su ispunila sve prethodno navedene uslove, dostavila urednu i potpunu dokumentaciju i stekla pravo na dobijanje pojedinačnog iznosa utvrđenog Javnim pozivom, Udruženje će sklopiti ugovore o dodeli podsticaja i izvršiti prenos pojedinačnih iznosa sredstava na dostavljene tekuće račune u roku od 20 radnih dana od dana prijema potpune dokumentacije i sklapanja ugovora.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 069 2021 300 i 069 2021 961 radnim danima od 9 do 19 časova.

Možda te još zanima:

.

Nova tura subvencija za bicikle

Novosađani će uskoro ponovo moći da kupe bicikl preko subvencija. Društvo za promociju prirode Srbije, kome je Gradska uprava za zaštitu…

.

Mladi bi na selo, ako ima posla

Odlazak mladih sa sela i iz manjih mesta je problem koji traje već nekoliko decenija. Gradovi su sve puniji, a…

.

Prve subvencije za bicikle uz manje probleme

Interesovanje Novosađana za subvenciju za kupovinu bicikla, koje je obezbedila gradska uprava, bio je toliko da je sajt za prijavu…

.

Subvencije za kupovinu bicikla svetski trend

Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji će subvencionisati kupovinu bicikala za građane. Prvi koraci su već načinjeni. U…

.

Više prostora za mlade u poljoprivredi, potrebna podrška države

Mladi koji imaju uslova za to, trebalo bi da ostanu na selu i bave se poljoprivredom jer je ova delatnost…

.

Business run je trka u kojoj svi pobeđuju

Jedan od najvećih sportskih događaja u novijoj istoriji Novog Sada svakako je bilo Evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu, održano prošle…

  • 17:30 Tehnologija
  • 17:50 Leto na O radiju
  • 18:00 Floating Sounds
  • 22:00 Music mix by Anja

Anketa

Da li se plašite novog talasa korone?

Oradio logo