...
TRENUTNO20:00 - 21:00Y2K

Društvo / Aktivizam

Mladi u riziku nemaju pravo na grešku

15.05.2024.

Nedavno je osnovana Koalicija za unapređenje položaja mladih u riziku, kako bi se osigurao sistemski pristup rešavanju izazova sa kojima se mladi u riziku suočavaju. Ovu koaliciju oformila je Nacionalana asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR, u partnerstvu sa različitim akterima i organizacijama kroz zajednički regionalni program. Mladi su prema Zakonu o mladima sve osobe uzrasta od 15 do 30 godina i oni čine 17 odsto stanovništva Srbije. Činjenica je da je mnogo mladih uključeno u neke vrste rizika i rizičnog ponašanja.

.

Foto: canva.com

Menadžerka za javno zagovaranje i komunikacije NAPOR-a Nedeljka Ivošević kaže da je cilj te Koalicije da se kroz razgovore i diskusiju naprave predlozi i rešenja za unapređenje javnih politika koje se odnose na mlade u riziku. To za posledicu treba da ima unapređenje njihovog života.

"Do kraja godine planirano je da se kreiraju predlozi za unapređenje četiri javne politike. Od toga neke od njih treba da se odnose na lokalni nivo, a jedna politika treba da obuhvati i nacionalni nivo. Mandat koalicije je da pokuša da odgovori na realne probleme mladih, tako što će predložiti konkretne mere koje gađaju ovu ciljnu grupu", rekla je Nedeljka za Oradio. 

Sam pojam mladi u riziku nije jasno definisan i nije preciziran ni jednom javnom politikom. Nedeljka objašnjava da su u različitim dokumentima i strategijama izlistani mladi u riziku, ali zvanična definicija koje su sve to grupe mladih, trenutno u našoj zemlji ne postoji.

"Mi u okviru ove koalicije podrazumevamo sve mlade od 15 do 30 godina koji su žrtve fizičkog ili seksualnog nasilja, koji su napustile školu, učinili nasilno ili delikventno delo, pokušali samoubistvo. Takođe mislimo i na pripadnike nacionalnih manjina, osobe sa invalidetetom. Poseban fokus stavljamo na mlade iz centara socijalne zaštite ili bez prethodnog roditeljstkog staranja. To su posebno osetljive kategorije, jer nisu vidljive donosiocima odluka i nemaju mogućnost aktivnog učestvovanja u  procesima donošenja odluka, nemaju mehanizme da se njihov glas čuje. Važno je napomenuti da u radu koaliceje učestvuju i sami mladi, koji govore o tome šta su njihovi stvarni problemi i na šta treba obratiti pažnju", naglašava Nedeljka.

mladiurizikunedeljanapor

Nedeljka Ivošević

Studentkinja Jovana (23) kaže smatra da najveći fokus treba usmeriti na mlade koji su u riziku od siromaštva ili koji su već u toj kategoriji.

"Mi smo na fakultetu imali koleginicu koja je morala da odustane od školovanja, jer više nije imala novca za studiranje, bez obzira na to što je bila na budžetu i u domu. Njoj je neka 'nezgodna' situacija i kod kuće. Mislim da joj roditelji ne rade i to je prouzrokovalo da mora da napusti fakultet. A svako treba da ima pravo na obrazovanje", kaže Jovana.

Neke od tema koje su prepoznate kao ključne su teme stanovanja, osamostaljivanja, obrazovanja  i zapošljavanja mladih u riziku, kao i učestvovanje u procesima donošenja odluka. Nedeljka kaže da mladi koji se nalaze u sistemu socijalne zaštite nemaju izlazne mogućnosti, jer im nije obezbeđena sistemska podrška.

"Prema rečima mladih, treba da postoji više stanova koji su obezbeđeni nakon izlaska iz sitema socijalne zaštite, da postoje skloništa za mlade koji su u riziku od toga da zavše na ulici. Kada je u pitanju obrazovanje i zapošljavanje, prema njihovim iskustvima, obrazovni sistem nije prilagođen ni vremenu, ni potrebama u kojima oni žive. Važno je da se razmisli o finansijkim dodacima, kada se misli o mladima koj izlaze iz alternativne brige, bez obzira na zaposlenje. Trenutna situacija je takva da mladi, ukoliko se zaposle, gube svako pravo na bilo kakvu novčanu naknadu. Problematično je, kada govorimo o tim mladim ljudima, to što oni nemaju pravo na grešku. Ukoliko radno mesto na kome se zaposle nije odgovarajuće, oni nemaju izlazne mogućnosti", kaže Nedeljka. 

Dejan (27) najveći problem vidi u stereotipima i predrasudama koje prate mlade u riziku.

"Mislim i da bi na tome trebalo više raditi. Nekako objasniti da to što neko nije isti kao mi koji nismo u takvim rizicima, ne znači da je loš i da treba da bude odbačen. Često su oni izolovani i smatraju se manje vrednim".

mladiurizikunapor

O mladima u riziku se vrlo malo govori u medijima, objašnjava Nedeljka.

"Čak i kada imamo priliku da čitamo i gledamo priloge koji u fokus stavljaju mlade u riziku, najčešće su oni predstavljeni u negatvnom kontekstu, kao mladi delikventi i delikventkinje, kao mladi koji ne znaju šta će sa sobom, pa su pokušali da izvrše samoubistvo. Naprotiv, postoji mnogo mladih koji su se izborili sa teškom situacijom u kojoj su se našli. Obezbedili su neke minimalne uslove za kvalitetan život. Bilo bi dobro da u medijima imamo više takvih primera i priča, jer bi to značlilo i mladima koji su možda trenutno u nekoj situaciji smanjenih prilika. Oni bi tada mogli da shvate da nije sve tako crno i da postoji možda i neka svetla budućnost za njih", zaključuje Nedeljka. 

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR u partnerstvu sa Fondacijom "SOS Dečija sela Srbija", TOC - Asocijacijom za razvoj održivih zajednica iz Zaječara, Edukativnim centrom iz Кruševca, Forumom civilne akcije iz Požege, Somborskim edukativnim centrom i "Uradimo zajedno" iz Кragujevaca je kroz regionalni projekat "Zapošljavanje mladih – stvaranje perspektive za budućnost" (Youth Empowerment Enabling Prospects (YEEP II) oformila Koaliciju za unapređenje položaja mladih u riziku.

Emisiju "U kakvoj zemlji želim da živim?" poslušajte u plejeru:

J. Božić

Foto: NAPOR

Tagovi

Možda te još zanima:

.

Unapredi svoje veštine u omladinskom klubu Američkog kutka

Omladinski klub Američkog kutka poziva mlade između 16 i 21 godinu da postanu njegovi članovi i da unaprede engleski jezik…

.

Poziv za osnovni trening iz izgradnje mira

Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd pozvao je zainteresovane da se prijave za Osnovni trening iz izgradnje mira, koji će biti…

.

Kako aplicirati za RYCO grantove - treninzi na Divčibarama i u Mokrinu

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) organizuje pripremne treninge za apliciranje na otvorene pozive “Omladinskog fonda za kulturu Zapadnog Balkana“, koji…

.

Seminar o mirovnim politikama "Uvod u promišljanje mira"

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Uvod u promišljanje mira” koji će…

.

Uvod u održivi razvoj: besplatne radionice za mlade

Sa ciljem da mlade, ali i druge zainteresovane, upoznaju sa konceptom održivog razvoja, udruženje Zona omladine za napredak i akciju…

.

Omladinska razmena pod šatorima u Novom Bečeju

Dečiji centar Zaječar objavio je poziv na omladinsku razmenu pod šatorima, na obali Tise u Novom Bečeju.

  • 19:30 Pesma dana
  • 19:45 Prava stvar
  • 20:00 Y2K
  • 21:00 Music mix by Anja

Anketa

Na koji način koristiš ChatGPT?

Oradio logo