...
TRENUTNO00:00 - 11:00Music Mix by Majkić

Podcast

UN mehanizmi i mladi

12.05.2021. · 12:53

U emisiji U kakvoj zemlji želim da živim bavimo se pozitivnim primerima koje možemo da usvojimo iz drugih zemalja, kao i dobrim zakonima koji postoje kod nas, ali se ne primenjuju u potpunosti. Slušajte nas svake srede od 11 časova. 

.

Savremena ljudska prava po prvi put su definisana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima 1948. godine pod okriljem Ujedinjenih nacija. Ona sadrži odredbe o građanskim, političkim, ekonomskim i socijalnim pravima. Ljudska ličnost i dostojanstven život su u središtu pažnje, a zaštita ljudskih prava se zasniva na  zajedničkom sisitemu vrednosti. Mehanizmi zaštite ovih prava uspostavljeni su kako na međunarodnom, tako i na regionalnom i nacionalnom nivou.

Postoje različiti UN mehanizmi koji prate ispunjenost ljudskih prava u državama koje su potpisnice međunarodnih ugovora i deklaracija. Neki od njih su: mehanizam nadzora, specijalne procedure koje se primennjuju u skladu sa odlukama UN-a, komisije za ljudska prava, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i druge.

  • 00:00 Music Mix by Majkić
  • 11:00 Leto na O radiju
  • 11:20 Tehnologija

Anketa

Da li ste se vakcinisali?

Oradio logo