...
TRENUTNO22:00 - 23:00Strip o vedač

Podcast

Za i protiv: nove kompanije u dualnom obrazovanju

20.02.2020. · 09:40

Emisija polemičkog karaktera u kojoj se razgovara o aktuelnim društvenim temama, iz ugla Oradija.

.

 Rok za ovogodišnje prijavljivanje kompanija u Srbiji za prijem učenika u okviru sistema dualnog obrazovanja istekao je 10. februara i spisku firmi koje su već primale učenike priključilo se na desetine novih.  Do sada, u aktuelnoj školskoj godini  dualni model primenjuje se u 72 škole i čak 880 kompanija u državi, a oko 6.100 učenika se u tekućoj školskoj godini školuje za jedan od 35 obrazovnih profila.

Pričamo o tome koliko je dualno obrazovanje ukorenjeno u obrazovni sistem i kakva su dosadašnja iskustva

  • 19:00 Popodne na O radiju
  • 21:00 90 u 60
  • 22:00 Strip o vedač
  • 23:00 Alt Šou

Anketa

Da li se pridržavate preporuke o ostajanju kod kuće tokom epidemije korona virusa? 

Oradio logo